Công ty cổ phần tư vấn điện 1 (PCSC1) được thành lập ngày 17/11/2010, hoạt động chính trong lĩnh vực:...
Công ty cổ phần tư vấn điện 1 (PCSC1) được thành lập ngày 17/11/2010, hoạt động chính trong lĩnh vực: Tư...

Tuyển dụng Kỹ sư thiết kế điện

Công ty Cổ phần tư vấn Điện 1 có nhu cầu tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau: Số...

Tuyển dụng Kỹ sư thiết kế điện

Công ty cổ phần tư vấn điện 1 có nhu cầu tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau: Số...

Tuyển dụng Kĩ sư Phòng Trạm biến áp

Công ty cổ phần tư vấn điện 1 có nhu cầu tuyển dụng nhân sự đợt II năm 2019 như...

Tuyển dụng Kĩ sư Phòng Đường dây

Công ty cổ phần tư vấn điện 1 có nhu cầu tuyển dụng nhân sự đợt II năm 2019 như...
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về tuyển dụng