Tuyển dụng Kĩ sư Phòng Trạm biến áp

Công ty cổ phần tư vấn điện 1 có nhu cầu tuyển dụng nhân sự đợt II năm 2019 như...

Tuyển dụng Kĩ sư Phòng Đường dây

Công ty cổ phần tư vấn điện 1 có nhu cầu tuyển dụng nhân sự đợt II năm 2019 như...

Tuyển dụng Chuyên viên Nhân sự

Công ty cổ phần tư vấn điện 1 có nhu cầu tuyển dụng nhân sự đợt II năm 2019 như...

Tuyển dụng Kỹ Sư Thiết Kế Điện

Tham gia hoặc chủ trì thực hiện công tác tư vấn thiết kế phần điện, SCADA và viễn thông cho...

Tuyển dụng Nhân viên Phòng Hành chính Nhân sự

Tham gia hoặc chủ trì thực hiện công tác tư vấn thiết kế phần điện các công trình đường dây,...

Tuyển dụng Nhân viên Tạp vụ, Nấu ăn

Tham gia hoặc chủ trì thực hiện công tác tư vấn thiết kế phần điện các công trình đường dây,...
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về tuyển dụng