Khảo sát, thiết kế đường dây

PCSC1 đã chủ trì thiết kế trên 50 dự án đường dây điện áp đến 220kV. Các dự án được triển khai đáp ứng được tiến độ cũng như chất lượng của các chủ đầu tư trong nước và nước ngoài. Bên cạnh các công trình đường dây không, PCSC1 ngày càng chú trọng và tham gia sâu vào thị trường cáp ngầm, đặc biệt là tại các khu vực đô thị như Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh.