Trạm biến áp 110kV nối cấp trạm 220/500kV Quốc Oai (Tây Hà Nội – E1.48)