Cung cấp – lắp đặt thiết bị cấp điện mỏ Nà Rụa – Cao Bằng