Khảo sát, thiết kế trạm biến áp

PCSC1 đã thực hiện khảo sát, thiết kế các trạm biến áp có điện áp đến 220kV. Với trên 100 dự án đã tham gia trong 7 năm qua, PCSC1 đã khẳng định được chất lượng cũng như niềm tin của khách hàng về các sản phẩm của mình. Đa dạng về quy mô cũng như tính chất, các trạm biến áp do PCSC1 thiết kế đã góp phần không nhỏ vào việc đảm bảo an toàn và tin cậy cấp điện lưới quốc gia.