Hội thảo Hướng nghiệp và xúc tiến việc là cho sinh viên ngành Kỹ thuật Điện, chuyên ngành Hệ thống Điện