Hoàn thành và đóng điện dự án: Nhà máy điện mặt trời Phong Điền