Hoàn thành đóng điện các công trình đảm bảo cấp điện Hè 2019 – thủ đô Hà Nội