Dự án: NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ ĐẦM NẠI – GIAI ĐOẠN 2 hoàn thành vượt trước tiến độ yêu cầu 05 tháng