Cung cấp và thi công lắp đặt thiết bị các dự án SCADA và viễn thông cho các trạm biến áp 220kV như: