Cung cấp và lắp đặt thiết bị

Bên cạnh lĩnh vực tư vấn khảo sát – thiết kế và dịch vụ, PCSC1 bước đầu tham gia vào lĩnh vực cung cấp – lắp đặt thiết bị.

Cung cấp và thi công lắp đặt thiết bị các dự án SCADA và viễn thông cho các trạm biến áp 220kV như: