Cung cấp và lắp đặt thiết bị các dự án vừa và nhỏ như: