Các trạm sử dụng công nghệ Hybrid (Compact Switchgear) như: