Các trạm biến áp cho các dự án năng lượng mới và năng lượng tái tạo như: